Blogi

Tietojohtamisesta hyvinvointia

Vanha sanonta kuuluu, että tieto lisää tuskaa. Toisaalta epäkohtien havaitseminen ja niiden myöntäminen on edellytys kehittymiselle. Tulevien hyvinvoi...

Lue lisää

Tieto on valtaa, Kenellä valta on?

Tietojohtaminen on laajasti määritelty käsite ja tässä yhteydessä sillä tarkoitetaan arvon luomista tiedosta organisaation hyväksi. Tiedon on todettu ...

Lue lisää

Hiljainen tieto on valjastettavissa tiedolla johtamisen tueksi palvelumuotoilun menetelmillä

On olemassa paljon kirjaamattomia sääntöjä ja tapoja toimia, joita sekä terveydenhuollossa, kuin muillakin aloilla, opitaan pidemmän uran tehneiltä ko...

Lue lisää

Tiedolla johtaminen vuonna 2022

Tieto lisää tuskaa. Mutta ilman tuskaa asiat eivät muutu. Moni meistä on tänä vuonna tottunut seuraamaan tietoa esimerkiksi rokotekattavuuden edistymi...

Lue lisää

Hyvinvointialueiden johtamisen yhtenäiskulttuuri pitkän tien päässä

Jukka Saksi teki "Hyvinvointialueen johtamisselvityksen 2021". Selvitys pohjautuu Saksin haastatteluaineistoon, jonka hän yhdisti omiin havaintoihinsa...

Lue lisää

Voiko vaikuttavuus edesauttaa sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista?

ällä hetkellä on käynnissä poikkeuksellisen vilkas keskustelu vaikuttavuuden mahdollisuuksista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä. Pontimena...

Lue lisää

Korjaan kirjauksen, jos väitteesi perustuu tietoon

Kun järjestelmä tunnistaa hoidontarpeen, lähtevät pyörät pyörimään. Käynnistyy monimutkaisen prosessi, jossa potilaan kaikki nykyiset ongelmat sekä tu...

Lue lisää

Kuinka murtaa organisaation näkymättömät muurit?

erveydenhuollon toimintaa tarkastellaan usein organisaatiolähtöisesti eli palvelun tuottajan, eikä niinkään palvelun käyttäjän näkökulmasta. Tätä ajat...

Lue lisää

Mitä minä tällä tiedolla tekisin?

Nälkä kasvaa syödessä pätee myös tiedolla johtamiseen. Kun kerran on saanut käyttöönsä esimerkiksi oman yksikön toimintaa kuvaavan visuaalisen tilanne...

Lue lisää