Vähimmäistiedolla johtamista: Vähemmän on enemmän?

Nykytilanteessa toiminnan ja kustannusten vertaaminen kuntien tai kuntayhtymien välillä on usein osoittautunut vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi toteuttaa luotettavalla tavalla. Tilanne olisi toisenlainen, jos meillä olisi käytössä yhteinen mittaristo ja niiden tuottamisen tapa.

Sote-uudistuksen toimeenpanossa on asetettu tietojohtamiseen liittyviä tavoitteita muun muassa järjestämislain (612/2021) 29§ – 31§ mukaisissa velvollisuuksissa hyvinvointialueille. Sen mukaan tulee toteuttaa seurantaa ja arviointia sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa, jota hyödynnetään tietojohtamisessa toiminnan, tuotannon ja talouden ohjauksen, johtamisen ja päätöksenteon tukena. Tämäkään ei kuitenkaan ratkaise yksin edellä mainittua haastetta, jos yhtenäinen tietopohja puuttuu.

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan yhtenäistämistä ja onneksi työ on jo käynnissä. Syksyllä lausunnoille tuleva vähimmäistietosisältöasetuksen tavoitteena on yhtenäistää johtamiseen tarvittavaa tietoa, jotta jatkossa saamme paremmin vertailukelpoista tietoa alueiden välillä. Asetus tulee velvoittamaan tätä tietopohjaa myös kansallisessa tiedonkeruussa ja se sisältää ensimmäiset tiedot hyvinvointialueen johtamisen vähimmäistiedosta sekä kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vähimmäistietosisällöstä. Asetus tulee voimaan 1.1.2023, mutta sen valmistuttua kehitystyö jatkuu edelleen. Vähimmäistietosisältöä ei tule kuitenkaan nähdä ainoastaan kansallisen ohjauksen välineenä. Hyvinvointialueet saavat käyttöönsä laajan työkalupakin, jonka avulla voidaan alkaa suunnittelemaan, seuraamaan ja ohjaamaan sekä strategisten että operatiivisten tavoitteiden toteutumista laaja-alaisesti.

Vähemmän on siis loppuen lopuksi enemmän, kun voimme alkaa hyödyntämään valtakunnallisesti yhteismitallista tietopohjaa. Lisäksi Toivo-ohjelman tuloksilla tulemme kasvattamaan vertailukelpoista tietopohjaa entisestään, joten tietojohtamisen tulevaisuus näyttää paljon valoisammalta.

Timo Ukkola

Kirjoittaja on Tietojohtamisen verkosto ry:n hallituksen jäsen ja työskentelee erityisasiantuntijana Sosiaali- ja Terveysministeriössä.