Tiedolla johtaminen vuonna 2022

Tieto lisää tuskaa. Mutta ilman tuskaa asiat eivät muutu.

Moni meistä on tänä vuonna tottunut seuraamaan tietoa esimerkiksi rokotekattavuuden edistymisestä ja maailman avautumisesta/sulkeutumisesta ajankohdasta riippuen. Tilastot ja trendikäyrät ovat aivan uudella tavalla ihmisten arjessa. Luetut tiedot voivat ärsyttää, pelottaa tai muilla tavoin tuottaa tuskaa. Ilman tietoa emme kuitenkaan ymmärtäisi, missä mennään ja ollaanko tilanteessa, että ”jotain tarttis tehrä” vai ei. Esimerkiksi viime vuonna havaittiin merkittävää kasvua terveydenhuollon etäpalveluiden käytössä, mikä ei varmasti olisi tapahtunut samassa mittakaavassa ilman koronakriisiä ja siihen liittyvää tietoon perustuvaa ymmärryksen kasvua.

Korona tulee värittämään myös vuotta 2022 tavalla tai toisella, mutta toivottavasti pääsemme näkemään laskevia käyriä ilmaantuvuuden, sairaansijojen kuormituksen yms. suhteen. Ensi vuosi on erityinen myös siksi että hyvinvointialueiden rakentaminen etenee kovalla vauhdilla. Myös hyvinvointialueisiin liittyen tieto on avainasemassa: tulevaisuudessa tieto alueiden tilasta ja kehittämiskohteista auttaa kohdentamaan muutosta oikeisiin kohteisiin ja lopulta edistää esimerkiksi hyvinvointialueiden hoidon laatua ja vaikuttavuutta sekä toiminnan kustannusvaikuttavuutta. Toisin sanoen, ensijärkytyksen jälkeen kertyvän tiedon tukema tiedolla johdettu muutos vie meitä kohti parempaa huomista.

Tietojohtamisen verkosto ry pyrkii omalta osaltaan edistämään tiedolla johtamiseen liittyvien parhaiden käytäntöjen leviämistä Suomessa. Ajan henkeen kuuluu, että myös ensi vuonna valtaosa tapahtumistamme tulevat olemaan virtuaalisesti järjestettyjä webinaareja. Tavoitteenamme kuitenkin on, että ensi syksynä pääsisimme vihdoin tapaamaan jossain päin Suomea paikan päällä legendaaristen Tietojohtamisen verkostopäivien merkeissä.

Toivotan kaikille onnellista ja tietorikasta vuotta 2022!

Emil Ackerman

Vuoden 2022 Tietojohtamisen verkosto ry:n hallituksen puheenjohtaja

Tietoarkkitehti, PSHP