Blogi

Hiljainen tieto on valjastettavissa tiedolla johtamisen tueksi palvelumuotoilun menetelmillä

On olemassa paljon kirjaamattomia sääntöjä ja tapoja toimia, joita sekä terveydenhuollossa, kuin muillakin aloilla, opitaan pidemmän uran tehneiltä ko...

Lue lisää

Tiedolla johtaminen vuonna 2022

Tieto lisää tuskaa. Mutta ilman tuskaa asiat eivät muutu. Moni meistä on tänä vuonna tottunut seuraamaan tietoa esimerkiksi rokotekattavuuden edistymi...

Lue lisää

Hyvinvointialueiden johtamisen yhtenäiskulttuuri pitkän tien päässä

Jukka Saksi teki "Hyvinvointialueen johtamisselvityksen 2021". Selvitys pohjautuu Saksin haastatteluaineistoon, jonka hän yhdisti omiin havaintoihinsa...

Lue lisää

Voiko vaikuttavuus edesauttaa sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista?

ällä hetkellä on käynnissä poikkeuksellisen vilkas keskustelu vaikuttavuuden mahdollisuuksista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä. Pontimena...

Lue lisää

Korjaan kirjauksen, jos väitteesi perustuu tietoon

Kun järjestelmä tunnistaa hoidontarpeen, lähtevät pyörät pyörimään. Käynnistyy monimutkaisen prosessi, jossa potilaan kaikki nykyiset ongelmat sekä tu...

Lue lisää

Kuinka murtaa organisaation näkymättömät muurit?

erveydenhuollon toimintaa tarkastellaan usein organisaatiolähtöisesti eli palvelun tuottajan, eikä niinkään palvelun käyttäjän näkökulmasta. Tätä ajat...

Lue lisää

Mitä minä tällä tiedolla tekisin?

Nälkä kasvaa syödessä pätee myös tiedolla johtamiseen. Kun kerran on saanut käyttöönsä esimerkiksi oman yksikön toimintaa kuvaavan visuaalisen tilanne...

Lue lisää

”No stories without numbers – no numbers without stories”

Ansaitut lomat ovat takanapäin ja on hyvä muistella mistä keskusteltiin toukokuun verkostopäivillä. Aamupäivän teemana oli asiakas- ja potilasturvalli...

Lue lisää

Digitalisaatiolla vaikuttavampaa terveydenhuoltoa

Tulevaisuudessa terveydenhuollossa pitää ratkaista isoja haasteita: väestö ikääntyy ja hoidontarve kasvaa, uudet hoitomuodot ovat entistä kalliimpia j...

Lue lisää