Kesälaitumet kutsuvat

Kesälaitumet kutsuvat!

Kulunut puoli vuotta on ollut koko sote-kentässä hyvin ainutlaatuista aikaa, eikä sote-tietojohtaminen ole tässä poikkeus. Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden alussa, mutta harvalla alueella, jos millään, muutokset ovat puolen vuoden jälkeen valmiita. Ennemminkin edessä on vuosien työ, missä hyvinvointialueiden toimintaa uudistetaan ja parannetaan systemaattisesti.

Myöskään pitkäjänteisen uudistamisen suhteen sote-tietojohtaminen ei ole poikkeus. Hyvinvointialueiden startti rikkoi vihdoin organisaatiosiilot sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisessä ketjussa. Organisatoriset esteet koko ketjun vaikuttavuuden parantamiselle ovat vuoden alusta merkittävästi pienentyneet, ja samalla myös osaoptimoinnin vaara on vähentynyt. Mutta ilman kattavaa ajantasaista tietoa koko ketjusta, kehittämistä on vaikea tehdä ja tämä haastaa tietojohtamista.

Ajantasaisen ja kattavan tiedon saatavuuden haaste on vahvasti läsnä etenkin pirstalemaakunnissa, joissa kymmenien vuosien aikana kuntien sote-organisaatioihin hankittujen keskenään erilaisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien (sekä muiden järjestelmien) kirjo ei ole vähentynyt vuoden vaihteessa juuri lainkaan. Kirjon supistaminen on välttämätöntä niin tietojohtamisen onnistumisen kannalta, mutta myös muun muassa henkilöstötyytyväisyyden, asiakastyytyväisyyden, toiminnan sujuvuuden ja ylläpitokustannusten hallitsemisen kannalta.

Monella hyvinvointialueella onkin jo käynnissä kilpailutuksia, joiden avulla pyritään konsolidoimaan eli yhdenmukaistamaan käytössä olevia ICT-järjestelmiä asiakas- ja potilastietojärjestelmät mukaan lukien. Samanaikaisesti hyvinvointialueiden toiminta pyörii jo täysillä, eikä toiminta voi odottaa pimennossa uutta parempaa tietojohtamisen aikaa, vaan tarvitsee tietoa jatkuvasti ohjaamisen ja kehittämisen tueksi. Sote-tietojohtaminen Suomessa onkin tällä hetkellä tasapainoilua sen kanssa, mitä tietoja pystytään haalimaan nykyisestä järjestelmäkentästä päätöksenteon tueksi ja mitä tietoja voidaan jäädä odottamaan aikaan, jolloin ict-konsolidoinnit on saatu vietyä läpi. Oma lukunsa on vielä useista eri organisaatioista tulleiden hyvinvointialueiden työntekijöiden tiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen yhdenmukaistaminen sekä siihen liittyvä muutosjohtaminen.

Töitä on siis edessä paljon, mutta samalla on hyvä pitää mielessä visio paremmasta, vaikuttavammasta ja kustannuksiltaan siedettävästä sosiaali- ja terveydenhuollosta, jota ohjataan sekä kehitetään ajantasaisella tiedolla. Onkin hienoa nähdä, että myös uusi hallitusohjelma tukee tässä onnistumista ottaen kantaa sote-tiedonhallinnan sääntelyyn sekä sen uudistamiseen kohti mahdollistavampaa lainsäädäntöä.

Muistetaan kuitenkin levätä hetki kesällä ja jatketaan vision tavoittelua syksymmällä. Tietojohtamisen verkostopäivätkin ovat enää reilu kolmen kuukauden päästä!

Hyvää kesää!

Emil Ackerman

Hallituksen puheenjohtaja, Tietojohtamisen verkosto ry

Tietojohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue