Positiiviset muutokset jatkuvat

Huh, millainen vuosi 2023 olikaan!

Ympäri Suomen on sosiaali- ja terveyspalvelutuotantoa myllätty sote-uudistuksen astuttua voimaan 1.1.2023. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä ensin jännitettiin median rummuttamana henkilöstön palkanmaksun onnistumista ja asukkaiden kokemusta hyvinvointialueiden tarjoamien palveluiden palvelutasosta. Itse asiassa koko vuosi oli monella hyvinvointialueella enemmän tai vähemmän perusasioiden kuntoon laittamista, jota värittivät samanaikaisesti mm. taloushuolet, yhteistoimintaneuvottelut ja palveluiden järjestämisen uudistaminen

Itse sote-uudistus lienee kansallisessa mittaluokassaan jopa maailmanennätystasoa, joten ei ole yllätys, että uudistus ja sen aiheuttamat muutokset jatkuvat vielä useamman vuoden kaikilla hyvinvointialueilla. Ja vaikka yksittäisellä hyvinvointialueella rakenteet sekä yhtenäiset tietojärjestelmät saataisiinkin pystyyn nopeammin, ei useista eri organisaatioista yhteen tuodut keskenään erilaisiin organisaatiokulttuureihin tottuneet työntekijät saman tien ala toimimaan yhteen saumattomasti. Onnistunut muutos vaatii aikaa…ja tietoa.

Myös sote-tietojohtaminen on ollut uuden edessä. Yhtäältä sote-uudistus luo edellytykset poikkeuksellisen vaikuttavalle tietojohtamiselle, kun tulevaisuudessa koko ketju sosiaalihuollosta perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon on paremmin johdettavissa ja kehitettävissä ketjusta kertyvän tiedon avulla (pelastuspalveluita unohtamatta). Toisaalta alkuvaiheessa myös tietojohtamisen suhteen täytyy keskittyä perusasioihin, kuten perustietojen keräämiseen hajanaisessa tietojärjestelmäkentässä ja esim. potilastietojärjestelmien kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämiseen.

Perusasioihin hyvinvointialueilla kuuluvat myös tietojohtamisen organisoituminen ja resursointi. Mikäli tietojohtaminen aidosti nähdään hyvinvointialueella tärkeänä onnistumisen edellytyksenä, tulisi sen näkyä jotenkin myös hyvinvointialueen strategiassa ja panostuksissa tietojohtamista edistävään henkilöstöön ja/tai ostopalveluihin. Näin usealla hyvinvointialueella onkin.

Samanaikaisesti kun tietojohtaminen uudistuu hyvinvointialueilla, muutoksia tapahtuu myös kansallisella tasolla kohti suoraviivaisempaa sote-tietojen keruuta ja niiden hyödyntämistä useiden eri sote-alan toimijoiden sekä viranomaisten toimesta. Nämäkin tervetulleet muutokset toki vaativat aikaa.

Vain muutos on pysyvää ja niin se on myös Tietojohtamisen verkosto ry:n hallituksen kohdalla. Tosin nämä uudistukset ovat inkrementaalisempia verrattuna valtavaan sote-uudistukseen. Uutena hallituksen puheenjohtajana aloittaa aiemmin varapuheenjohtajana toiminut Tuomas Hujala, kun taas aiempi hallituksen puheenjohtaja Emil Ackerman siirtyy hallituksen jäseneksi. Vanhoina hallituksen jäseninä jatkavat Janne Okkonen, Pia Seppänen, Werneri Tuompo ja Mari Siimar. Uusina hallituksen jäseninä aloittavat Pia Wik, Simo Reipas ja Marjo Orava. Samalla hallitustoiminnasta pois jäävät Timo Ukkola, Mika Ålander ja Juha Jalkanen. Tervetuloa uusille hallituslaisille ja iso kiitos yhteistyöstä pois lähteville!

Myös yhdistyksen toiminnassa halutaan vuoden 2024 aikana saada aikaan positiivisia muutoksia muun muassa asiantuntija-areenan, ekskursion ja nettisivujen uudistuksen muodossa. Ja Tietojohtamisen verkostopäiväthän järjestetään tänä vuonna Rovaniemellä 26. – 27.9.2024. Näistä lisää myöhemmin.

Hyvää ja positiivisten muutosten sävyttämää vuotta 2024!

Emil Ackerman ja Tuomas Hujala