”No stories without numbers – no numbers without stories”

Ansaitut lomat ovat takanapäin ja on hyvä muistella mistä keskusteltiin toukokuun verkostopäivillä.

Aamupäivän teemana oli asiakas- ja potilasturvallisuus. Potilasturvallisuuden keskuksen johtaja Tuija Ikonen painotti esityksessä potilasturvallisuuden kansallisen ohjauksen tärkeyttä. Potilasturvallisuuskeskus koordinoi potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämistä lisäten potilas- ja asiakasturvallisuuden osaamista ja kyvykkyyttä hoitohenkilöiden parissa verkostomaisessa toiminnassa valtakunnallisesti. Toiminnan keskiössä on suositusten, toimintamallikuvausten ja uusia työkalujen tekeminen lisäksi myös osallistuminen kansainväliseen tutkimukseen. Aamupäivä jatkui valtioneuvoston kanslian TEAS-hankeen hankejohtajan ja potilasturvallisuuskeskuksen johtavan asiantuntijan Maria Virkin kertoessa ”Potilasturvallisuuden seurantamenettelyt ja mittarit” hankkeesta. Hankkeessa syntyvä seurantamalli on tarkoitettu johtamisen tueksi ja työkaluksi. Sosiaalihuollon osalta seurantamalli sisältää kotiin vietävät palvelut, ikäihmiset ja vammaishuollon palvelut. Työn vaikuttavuudesta kertoo tosiasia, että poikkeamat hoidossa aiheuttavat toiminnalle keskimäärin noin 15 %:n lisäkustannukset. Kansainvälisten tutkimusten mukaan Amerikoissa säästettiin potilasturvallisuuden kehittämisen ansiosta 5 vuoden aikana noin 28 miljardia dollaria.

STM:n neuvotteleva virkamies ja tietosuojavastaava Lassi Kautonen kertoi tietosuojaa koskevasta lainsäädännöstä ja henkilötietojen käsittelyä ja hallintaa ohjaavista normeista ja pelisäännöistä. Hänen esityksestä päällimmäisenä jäi mieleen kehotus keskittyä tietokokonaisuuksiin, jossa tietosuojariskit ovat suurimmillaan, tärkeäintä on tietosuojaa edistävien työtapojen edistäminen ja tietosuojavastaavan osaamisen hyödyntäminen kehittämistyössä.

Käytännön esimerkkinä potilasturvallisuuden arvioinnista kuultiin paljon kiitosta saanut Esperi Oy:n laatujohtajan Eeva Ketolan esitys laatujohtamisen taustalla olevasta neljän painopisteen strategiasta ja sen mittaroinnista. Painopisteitä läpileikkaavana teemana laatujohtamisessa on ollut ”emme tingi turvallisuudesta”- turvallinen koti on strategian kivijalka. Mittaroinnin tarkoitus on tehdä laadukasta ja lakisääteistä omavalvontaa ja seurata strategisten tavoitteiden toteutumisesta sloganilla ”No stories without numbers”

Lounaan jälkeen Toivo-ohjelman hankepäällikkö Juhana Valo STM:stä, hankejohtaja Elina Välikangas DigiFinlandilta ja tietopalvelupäällikkö Marjaana Siirala Turun kaupungilta painottivat sote-tietojohtamisen hankkeiden etenemisessä verkostojen ja vapaehtoisen etenemisen merkitystä, unohtamatta hyvää yhteistä suunnittelua ja asteittaista toteutusta, toisin sanoen verkostojamme tarvitaan enemmän kuin koskaan ennen. ”Onko meillä toivoa?” kysymykseen on STM:ssä haettu vastausta kolmesta erillisestä tutkimuksesta ja selvityksestä. Niiden mukaan meillä menee suhteessa vertailumaihin verraten hyvin.

Yhteenvetona painottaisin numeroiden taustalla olevista ilmiöistä yhteisen ymmärryksen saavuttamisen tärkeyttä ja sen kautta merkityksellisten tiedon käyttötapausten nostamista tekemisen keskiöön. ”No numbers without stories” sanoin toivotan kaikille Tietojohtamisen verkosto ry:n jäsenille ja kannustajille antoisaa ja rentouttavaa kesälomaa!

Yhdistyksen hallituksen puolesta, hallituksen puheenjohtaja Mari Siimar