Maanantai, Marraskuu 8, 2021, 08:09 | Ei kommentteja »

Tällä hetkellä on käynnissä poikkeuksellisen vilkas keskustelu vaikuttavuuden mahdollisuuksista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä.

Pontimena tässä on sote-uudistus. Vaikka työ painottuu tällä hetkellä perusrakenteiden täysremonttiin, yhtenä keskeisimpänä tavoitteena on palveluiden integroiminen asiakkaan ympärille.


Perjantai, Lokakuu 15, 2021, 04:51 | Ei kommentteja »

Kun järjestelmä tunnistaa hoidontarpeen, lähtevät pyörät pyörimään. Käynnistyy monimutkaisen prosessi, jossa potilaan kaikki nykyiset ongelmat sekä tulevat riskit tunnistetaan ja niihin puututaan. Dataa kerätään mielettömän paljon. Mielettömyyden pureskelee tekoäly, jonka mahtavat matriisit luovat uutta ymmärrystä toiminnan vaikuttavuudesta, kustannuksista ja totta kai kustannusvaikuttavuudesta. Terveydenhuollon johtajat kehittävät prosesseista entistäkin tehokkaampia, koska taidolla johtaminen on muuttunut tiedolla johtamiseksi. 
Jotakuinkin näin on tulevaisuuden SOTEn tarkoitus toimia – ainakin juhlapuheissa

 


Perjantai, Syyskuu 10, 2021, 05:35 | Ei kommentteja »

Terveydenhuollon toimintaa tarkastellaan usein organisaatiolähtöisesti eli palvelun tuottajan, eikä niinkään palvelun käyttäjän näkökulmasta. Tätä ajatusta vahvistavat tiedon tuottamisen käytännöt, joissa monesti tarkastelun kohteena on jonkun tietyn tulosalueen tai yksikön toiminnasta kertovat tunnusluvut. Saadaan vastauksia kysymyksiin ’miten meillä menee’ mutta vähemmälle huomiolle jää tärkein eli ’miten potilaalla menee’. Ajattelua tulee kuitenkin suunnata potilaan koko hoitopolun mittaiseen tarkasteluun, sillä se antaa mahdollisuuksia annetun hoidon laadun ja vaikuttavuuden arviointiin.


Perjantai, Elokuu 6, 2021, 04:33 | Ei kommentteja »

Nälkä kasvaa syödessä pätee myös tiedolla johtamiseen. Kun kerran on saanut käyttöönsä esimerkiksi oman yksikön toimintaa kuvaavan visuaalisen tilannekuvan tai oman työn suunnittelua helpottavan koneoppimismallin niin ihmismielihän innostuu siitä ideoimaan kymmeniä muita vastaavia tiedon hyödyntämistarpeita omaa työtä koskettaville eri osa-alueille. 


Maanantai, Heinäkuu 26, 2021, 11:07 | Ei kommentteja »

Ansaitut lomat ovat takanapäin ja on hyvä muistella mistä keskusteltiin toukokuun verkostopäivillä.

 


Tuomas Hujala, 2022, kaikki oikeudet pidätetään.